top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

שם צוות החקירה:

תהילה

תאריך הדיווח:

December 2, 2020 at 6:52:26 PM

פירוט הממצאים:

האם התמונות של החשודים אמיתיות?

הערות והסברים:

הצעות להמשך החקירה:

על החתום:

ראש צוות החקירה:

החוקרים:

bottom of page