top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

אומנות היכולת

לכיתות ג׳-ו׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

הילדים ילמדו להכיר את עצמם, את היכולות השונות שלהם, ואיך לפתחן, ברמה האישית, הבין-אישית והקבוצתית. הם יתנסו בתהליכי למידה מסוגים שונים, כגון שפת גוף, שיפור הזיכרון, פיתוח יכולות הבעה אישיות, קבלת החלטות, התמדה ואימון ולקיחת אחריות. קורס זה מתבסס, בין השאר, על תוצאות מחקריה של קרול דואק, המעידים על כך שתלמידים בעלי תבנית חשיבה מתפתחת, המאמינים ומבינים שיכולותיהם ניתנות לשיפור ולהתפתחות תוך השקעת עבודה (ההבנה אותה ננסה לפתח עם התלמידים במהלך הקורס), ייהנו יותר מאתגרים, ויצליחו להתמודד טוב יותר עם קשיים. בקורס יש דגש גם על היבטים רגשיים-חברתיים, תוך כדי העבודה המשמעותית על המיומנויות והכישורים. העבודה בקורס נעשית בצורה מודעת בשני מרחבים: המרחב הקבוצתי והמרחב האישי. המרחב הקבוצתי הנרקם במהלך הקורס יוצר קבוצה פורייה המספקת מרחב אישי, המאפשר לפרט להכיר בייחודיות שלו ולספק לו הזדמנות לשיפור יכולות אישיות ולמימוש עצמי. העבודה נעשית תוך שימוש בתרגילים, משחקים וכלים מגוונים, אשר מטרתם לגרום הנאה ואתגר כאחד ומחייבים שימוש במגוון כישורים. לאור האמור, שעורים מסוימים קלים לאחד וקשים לאחר ולהפך והמטרה היא לאפשר לילדים לחוות גם הצלחה וגם אתגר, גם הובלה וגם צורך בעזרה, כך שתיבנה ערבות הדדית והבנה בין חברי הקבוצה על השוני והדמיון.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page