top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

זוויות הדמיון תעלומת עד הצללים

למתחילים- רב גילאי מכיתה ג׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

שתי אחיות נתקלות במקרה בחפץ שלא הכירו בביתם של סבא וסבתא. סקרנותן מתעוררת אחרי שהבינו שהחפץ אינו תמים כפי שנראה בהתחלה ומוגן מפני חטטנים כמותן או יותר... חקירתו מובילה אותן לגילוי מפתיע בעל חשיבות היסטורית. הצטרפו לאחיות בחקר פעיל של התעלומה החדשה ובפיצוח מנגנוני ההגנה שהוטמנו בחפץ העתיק. מיועד לילדים סקרנים, האוהבים אתגרי חשיבה. הערות נוספות: החומרים הנדרשים לשיעור ע"י המשתתפים: עיפרון או עט, דבק סטיק, ניירות לכתיבה, מספריים הכנות מראש: הדפסת הקבצים שנשלחו מראש והבאתם לשיעור או לחילופין יכולת לעבוד על מסמך WORD מהמחשב הבייתי.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page