top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

חומרים בפעולה

לכיתות ב׳-ג׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

בקורס הילדים יתבוננו בעיניים מדעיות על חומרים המוכרים לנו מחיי היום יום. במהלך הקורס תתבצע הכרות מעמיקה עם תכונות שונות של חומרים, וחקירה של תהליכים כימיים ופיסיקליים המתרחשים בסביבה יום יומית ודרכם יתקיימו דיונים במהות המחקר המדעי. בחלק מהשיעורים תיעשה היכרות עם מצבי הצבירה של החומר והילדים ילמדו מהי נקודת התכה, יבחינו בין פלסטיות לאלסטיות, בין ספיחה לספיגה, נעסוק בצפיפות, נימיות, מתח פנים ועוד... השיעורים מלווים בהדגמות מרתקות, הילדים יכינו תוצרים המבוססים על מה שנלמד בשיעור ובחלקם יקבלו משימות להמשך החקר בבית.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page