top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

כסף כיס- שעה קלה על כלכלה

לכיתות ו׳-ט׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

מונחי יסוד בכלכלה, שוק ההון, חברה וצרכנות. מטרת הקורס – הקניית מושגי יסוד בעולם הכלכלה ושוק ההון. הקניית ידע בסיסי כדי להבין אירועים בתחום הכלכלה ושוק ההון הן במיקרו הן במקרו. בין היתר נדון בשאלות כמו: מה זה כסף? מדוע צריך אותו? מהו מסחר? מהי צרכנות? כיצד מתנהלים שווקים שונים? מהם היצע וביקוש? נתייחס בהרחבה לשאלה כיצד משפיעה הכלכלה על היחיד, הארגון, החברה, המדינה והיחסים הבין לאומיים. מה הקשר בין אבטלה למלחמה, מה הקשר בין עוני לגזענות מהום קפיטליזם וסוציאליזם ועוד.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page