top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מבט אל המזרח התיכון המבעבע

לכיתות י׳-יב׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

מטרת הקורס העוסק במזרח התיכון - הכרת ה"שכונה" בו נמצאת מדינת ישראל. נכיר את השחקנים השונים, כלומר המדינות השונות באזור, נביט אל תוך המתחולל בהן, ננסה להבין מדוע נוקטים משטרים שונים בעמדות שונות, נברר את סוגי הקואליציות במזרח התיכון ,ואת מגוון האירגונים והזרמים הפועלים בו. נכיר אותם מעט יותר מקרוב וננסה להבין מה מניע אותם ומדוע.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page