top of page

בקופסת הנרות שלי נרות בצבעים שונים שאמורים להספיק לכל ימות החג.

9 נרות אדומים, 10 נרות צהובים, 11 נרות ירוקים, 14 נרות כחולים.

בכל יום מדליקים נרות באותו צבע.

ובכל יום מדליקים נרות בצבע שונה מהיום הקודם.

ביום השלישי מדליקים נרות צהובים.

מה צבע הנרות בשאר הימים? היעזרו בטבלה הבאה לפתרון :

חידת הגיון:

יום

מספר הנרות שיש להדליק

צבע הנרות ביום זה

כמה נרות נשארו מהצבע

שלישי

צהוב

bottom of page