top of page

דבר המנהלת

על חזון, עשייה והוראה

logo worm.png
WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.42.27.jpeg

רונה מבורך

מנהלת את חברת מדע וחשיבה שהוקמה ב-1998.
החברה מתמחה בהקמה, ניהול והפעלה של מסגרות ייחודיות לטיפוח ילדים מחוננים ומצטיינים.
MSc בהוראת מדעים עם התמקדות בפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות בקרב תלמידים מחוננים באוניברסיטה העברית בירושלים.

מחברת תכנית הלימודים 'הכימיה דרך הביצה' שהופקה על ידי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך עבור מרכזי העשרה למחוננים.

מרצה בתחום של פיתוח תכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

בעבר רכזת המסלול להכשרת מורים למחוננים ומצטיינים במכללת גורדון לחינוך בחיפה.

קצת על מדע וחשיבה:

חברת מדע וחשיבה בע"מ הוקמה בשנת 1998 כגוף מקצועי שמטרתו לספק מענה לרשויות מקומיות ולבתי ספר בתחום של טיפוח ילדים מחוננים ומצטיינים.
החברה רואה את תפקיד הרשות וביה"ס מרכזי בטיפוח ילדים מחוננים ומצטיינים.
מתוך קבלת העיקרון של שיווין הזדמנויות בחינוך החברה רואה בממסד החינוכי אחראי לטפח ולקדם כל תלמיד באשר הוא ובכלל זה גם את הילדים המחוננים והמצטיינים. החברה מציעה סל שירותים מקצועי המאפשר לרשות החינוכית להוביל במסגרתה טיפוח איכותי ומשמעותי יותר של הילד המחונן והמצטיין.
כיום החברה פועלת ביותר מעשרים מסגרות חינוכיות המטפחות מחוננים: במרכזי העשרה למחוננים הפועלים בשעות הבוקר, בתכניות למצטיינים עירוניות ובתכניות 'אמירים' – תכניות למחוננים בית ספריות. 
צוות החברה כולל מנהלת, רכזת הדרכה, צוותי פיתוח תכניות לימודים, מדריכים מקצועיים וצוות לוגיסטי.

הכירו את הצוות

השותפים שלנו

מנחי ירושלים.png
Add a heading (1).png
5.png
Copy of Untitled (55).png
mako logo.png
6.png
Add a heading (7).png
10.png
9.png
12.png
13.png
14.png
11.png
bottom of page