top of page
3.png

תכנית אתגר

מעודדים את פיתוח החשיבה.
כתות א-ו  |  במסגרת הבית ספרית  |  מתקיים בירושלים

על תכנית אתגר

התכנית הוקמה ביוזמת מנהל החינוך של עיריית ירושלים ובתמיכתו, במטרה לתת לילדים המצטיינים מענה במסגרת בתי הספר. 
התכנית מופעלת על ידי 'מדע וחשיבה' המתמחה בהפעלת תכניות למחוננים ומצטיינים, בשיתוף עם צוות ביה"ס, ומהווה העשרה בתחום השפתי ובתחומי המדעים, הלוגיקה והמתמטיקה.
העיסוק בתחומים אלו נעשה בקבוצה קטנה ובאופן המעודד את פיתוח החשיבה.

3.png

מטרות התכנית:

פיתוח החשיבה

לעורר סקרנות והשראה

יצירת עניין ומעורבות של ההורים והבית

תכנית אתגר במספרים

2000

בתי ספר

35

שעות הוראה

ערים

4

bottom of page