top of page
Kids with Backpacks

אסתי קנלר

עיסוק- מורה יצירתית במיוחד ומפתחת תוכניות לימודים בתחום פיתוח החשיבה, יכולות לימודיות והבנת הנקרא. תחביביה- מסתורין ותעלומות, חקר ובלשות, ארכיאולוגיה והסטוריה, אפיה ובישול, עיצוב, טבע ובעלי חיים.

זוויות הדמיון תעלומת עד הצללים

אסתי קנלר

שתי אחיות נתקלות במקרה בחפץ שלא הכירו בביתם של סבא וסבתא. סקרנותן מתעוררת אחרי שהבינו שהחפץ אינו תמים כפי שנראה בהתחלה ומוגן מפני חטטנים כמותן או יותר... חקירתו מובילה אותן לגילוי מפתיע בעל חשיבות היסטורית. הצטרפו לאחיות בחקר פעיל של התעלומה החדשה ובפיצוח מנגנוני ההגנה שהוטמנו בחפץ העתיק.
מיועד לילדים סקרנים, האוהבים אתגרי חשיבה.

הערות נוספות:
החומרים הנדרשים לשיעור ע"י המשתתפים:
עיפרון או עט, דבק סטיק, ניירות לכתיבה, מספריים
הכנות מראש:
הדפסת הקבצים שנשלחו מראש והבאתם לשיעור או לחילופין יכולת לעבוד על מסמך WORD מהמחשב הבייתי.

bottom of page