top of page
Kids with Backpacks

אסתי קנלר

עיסוק- מורה יצירתית במיוחד ומפתחת תוכניות לימודים בתחום פיתוח החשיבה, יכולות לימודיות והבנת הנקרא. תחביביה- מסתורין ותעלומות, חקר ובלשות, ארכיאולוגיה והסטוריה, אפיה ובישול, עיצוב, טבע ובעלי חיים.

זוויות הדמיון - שער ה- Q

אסתי קנלר

"השמידו את הטירה על כל  תכולתה!" זאת ההודעה המוצפנת המועברת בסוף מלחמת העולם למפקדה הגרמנית היושבת בטירה המבודדת.. אחד החיילים מסתכן ומפר ביודעין את ההוראה ומחביא חבילה רבת ערך, מקווה לשוב אליה בתום המלחמה. הוא לא שיער אילו סודות עלולים להיחשף בעקבות מעשיו ובוודאי לא את התסבוכת שתגרור אותו ואת חבריו למסע הפתלתל והבלתי צפוי...
הצטרפו לזוויות הדמיון בהרפתקאה חדשה בה תחקרו אודות החבילה הסודית , צפונותיה ואת שער ה Q... 
החומרים הנדרשים לשיעור ע"י המשתתפים:
עיפרון או עט, דבק סטיק, ניירות לכתיבה, מספריים
הכנות מראש:
הדפסת הקבצים שנשלחו מראש והבאתם לשיעור.

bottom of page