top of page
Kids with Backpacks

איבון

איבון היא סינולוגית- מומחית לתרבות ולשפה הסינית. בעלת תואר ראשון במזרח אסיה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במזרח אסיה.

למזלנו איבון עשתה הסבת מקצוע להוראת מחוננים ב 2016.

איבון אוהבת לאכול וללמד :)

חומרים בפעולה

איבון

בקורס הילדים יתבוננו בעיניים מדעיות על חומרים המוכרים לנו מחיי היום יום.
במהלך הקורס תתבצע הכרות מעמיקה עם תכונות שונות של חומרים, וחקירה של תהליכים כימיים ופיסיקליים המתרחשים בסביבה יום יומית ודרכם יתקיימו דיונים במהות המחקר המדעי.
בחלק מהשיעורים תיעשה היכרות עם מצבי הצבירה של החומר והילדים ילמדו מהי נקודת התכה, יבחינו בין פלסטיות לאלסטיות, בין ספיחה לספיגה, נעסוק בצפיפות, נימיות, מתח פנים ועוד...
השיעורים מלווים בהדגמות מרתקות, הילדים יכינו תוצרים המבוססים על מה שנלמד בשיעור ובחלקם יקבלו משימות להמשך החקר בבית.

bottom of page