top of page
Kids with Backpacks

נתי סב״ן

נתי עובד 13 שנים בחברת מדע וחשיבה. משלב נסיון רב בהדרכה ובתחום הלוגיסטי (מדעי הארגז). נתי בעל תואר בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית ובעל תואר של ד״ר להנדסת סידור הבגאג׳ של הרכב. מתחביביו הכנת סבונים, יורה בחץ וקשת, חותך סלט דק דק ואוהב שוקולד מריר. נתי שר ורוקד כל הזמן.

לוגיקה ומשחקי חשיבה

נתי סב״ן

זהו קורס ווירטואלי ומקוון של משחקי חשיבה אשר מטבעם מעוררים עניין ומהווים הזדמנות לאיתגור החשיבה של המשחק. בקורס פוגשים התלמידים מגוון משחקים וחידות אשר ניתן למצוא בסביבה הקרובה כגון חידות מהעיתון, חידות ומשחקים מאתגרים אך פחות נפוצים ועד למשחקי חשיבה מתוקשבים במרחק נגיעה של קליק + עכבר.
העיסוק השיטתי בהם מפתח חשיבה מסוגים שונים ומוביל לפיתוחן של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות.
מבנה הקורס, גם בלמידה מרחוק מאפשר לחוות ולהתנסות בחידות ובמשחקים מיוחדים, לנתח תהליכי חשיבה (מטה קוגניציה), באופן אישי ופרטי בבית אך בשיתוף פעולה ודיון קבוצתי. ובנוסף ליצור משחקים ולכתוב חידות אשר פועלים ואשר מבוססים על העקרונות שנלמדו והוסקו במהלך אותה יחידה..

bottom of page