top of page
Kids with Backpacks

אלי הכהן

איש תקשורת, עיתונאי ויועץ, מורה ומנחה מחוננים מזה 22 שנים.
מייסד ומלווה פרויקט הסברה בינ"ל של אורט ישראל. ניהל לאורך שנים מכון מחקר שייסד באוניברסיטת תל - אביב.
מכור למוסיקה קלאסית, פסנתר ג'אז, קריאה, כתיבה ופרחי פקעת.

מבט אל המזרח בתיכון המבעבע

אלי הכהן

מטרת הקורס העוסק במזרח התיכון - הכרת ה"שכונה" בו נמצאת מדינת ישראל.

נכיר את השחקנים השונים, כלומר המדינות השונות באזור, נביט אל תוך המתחולל בהן, ננסה להבין מדוע נוקטים

משטרים שונים בעמדות שונות, נברר את סוגי הקואליציות במזרח התיכון ,ואת מגוון

האירגונים והזרמים הפועלים בו. נכיר אותם מעט יותר מקרוב וננסה להבין מה מניע אותם ומדוע.

bottom of page