top of page
Kids with Backpacks

איבון

מגלים וממציאים

איבון

במהלך ההסטוריה האנושית נתגלו תגליות רבות והומצאו אינספור המצאות על ידי אנשים שונים. במהלך התוכנית ייחשפו התלמידים למבחר דמויות מההיסטוריה שהמצאותיהם ותגליותיהם היו בעלות השפעה מכרעת על האנושות כולה. נפגוש את סיפוריהם של מגלים וממציאים שונים, נספר את סיפור חייהם, את התגליות פורצות הדרך שגילו או ההמצאות שהמציאו.
שיחה על החוקרים מאפשרת לנו לפתח דיון על הערכים, תכונות האופו והיחודיות שלהם שבזכותם הצליחו לגלות, לשנות ולפרוץ את הדרך.
אנחנו רוצים לשים דגש על דביקות במטרה, חשיבה ייחודית ויצירתית, ביטחון עצמי, אוטודידקטיות, סכנות, חשיבה ביקורתית, הליכה נגד הזרם, יחודיות, פתרון בעיות, משפחתיות, תמיכה והדדיות.
בעזרת כל אחד מהמגלים והממציאים שנדבר עליהם נוכל לעסוק בנושאים הללו וננהל דיון הקשור לכך במהלך השיעור.

bottom of page