top of page
Kids with Backpacks

איבון קרייניק

איבון היא סינולוגית- מומחית לתרבות ולשפה הסינית. בעלת תואר ראשון במזרח אסיה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במזרח אסיה.

למזלנו איבון עשתה הסבת מקצוע להוראת מחוננים ב 2016.

איבון אוהבת לאכול וללמד :)

מדע בבית

איבון קרייניק

Home sweet home…
אין ספק שכייף בבית, ולפעמים כמו שחווינו בסגר, יכול להיות גם מאתגר. אז בואו וניקח את האתגר ברוח חיובית ומעצימה, בה נבחן ונחפש יחד עם הילדים את המדע שקיים ולפעמים נסתר הוא בין דברים הנלקחים כמובן מאליו בסביבה הקרובה והבטוחה לנו.
בקורס הווירטואלי נפתח דלתות חדרים וארונות שונים ובתוכם נגלה (..ומתוכם ניבחן ואולי גם ניקח), נחקור ונבדוק את הכימיה והפיזיקה המסתתרים במוצר או בחפץ אשר בחדר או בארון.
מסתבר שגם את הבית ניתן להגדיר כמעבדה לכל דבר ועניין. ועל כן הקורס מזמן לילדים לחוות את הבית מנק' מבט חוקרת הבוחנת אותו גם כסביבה מדעית מאתגרת.

bottom of page