top of page
Kids with Backpacks

איבון

איבון היא סינולוגית- מומחית לתרבות ולשפה הסינית. בעלת תואר ראשון במזרח אסיה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במזרח אסיה.

למזלנו איבון עשתה הסבת מקצוע להוראת מחוננים ב 2016.

איבון אוהבת לאכול וללמד :)

קסם ומדע

איבון

דרך פריטים ומוצגים שונים נגיע לנושאים מגוונים ובעזרת עבודה שיטתית, עין בוחנת וחשיבה ביקורתית הילדים ינסו לפצח המסתתר מאחורי מה שהוצג בפניהם ותוך כדי כך נגיע לעיסוק במגוון מושגים מתחום המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה, נשפר מיומנויות מוטוריות ונטפח מיומנויות תקשורת בין אישית. הילדים ילמדו לזמן את עצמם ביום יום להתבוננות גם בדברים הנראים טריוויאליים וכמובנים מאליהם, ויכולת לראות בסיטואציות שונות הזמנה לחשיבה יצירתית לצד עבודה שיטתית.
כל שיעור כמו קסם מזמין את הילדים להעז להציע פתרונות בלתי שגרתיים ולחשוב באופן ביקורתי ויצירתי. בחלק מן השיעורים יפענחו קסמים וילמדו כיצד להציג. יכולת הצגת הקסמים בכיתה מובילה לעיסוק מפורש במיומנויות תקשורת ובסופו של דבר לשיפור הביטחון העצמי של הילדים.

bottom of page