top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

שם צוות החקירה:

מאיה

תאריך הדיווח:

December 10, 2020 at 12:24:10 PM

פירוט הממצאים:

הי נתי ניסינו כמה פעמים להיכנס לזום אבל זה לא עבד . העם אתה יכול לשלוח את מספרהתלפון שלך

הערות והסברים:

הצעות להמשך החקירה:

על החתום:

ראש צוות החקירה:

החוקרים:

bottom of page