top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

שם צוות החקירה:

נויה

תאריך הדיווח:

December 3, 2020 at 1:03:36 PM

פירוט הממצאים:

לדעתי אירית ינאי היא החשודה!
היה כתוב שהיא ממש נגעה במזוודה של "ארוניקל g"...

הערות והסברים:

הצעות להמשך החקירה:

על החתום:

ראש צוות החקירה:

החוקרים:

bottom of page