top of page
2.png

נקודת זינוק

מטפחים מצוינות

כתות ב'-ו'  |  קמפוס בויאר, בי"ס רעות  |  ירושלים

כתות ב'  |  במסגרת הבית ספרית  |  אשקלון

נקודת זינוק ירושלים

״נקודת זינוק״, היא תכנית חדשה, רב תחומית ובין תחומית, המאפשרת לילדים מצוינים, מחוננים וכאלה שהם בעלי מוטיבציה גבוהה וסקרנים לדעת - ללמוד, ליהנות ולהתקדם לפי כישוריהם, שאיפותיהם והתעניינותם. 
היחשפות חווייתית לתחומי דעת מעניינים, שונים ומגוונים, לתכנים חדשים, לדרכי הוראה ולמידה מותאמות ולא שגרתיות, מרחב חברתי זורם ונעים, קבוצות חשיבה וחקר וירטואליות, הם ממאפייני התוכנית.

להרשמה


 

נקודת זינוק אשקלון
 

התכנית מיועדת לילדים מצטיינים בכיתות ב.

התכנית משלבת למידה פרונטאלית ולמידה וירטואלית. כאשר הלמידה מכוונת להשגת המטרות הבאות - פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות, פיתוח החשיבה הלוגית ומתמטית ולהעשרה שפתית לצד העיסוק במיומנויות החשיבה ובתכנים ייחודיים. התכנית שמה דגש על ערכים של מצוינות כגון נחישות, דבקות במטרה ופתרון בעיות תוך שילוב דרכי הוראה ופדגוגיות מגוונות.

להרשמה

2.png

מטרות התכנית:

פיתוח מיומנויות חשיבה

קידום והעשרה בתחומי דעת, לוגיקה ושפה

הרחבת אופקים וחשיפה לתכנים מגוונים תוך למידה חוויתית

נקודת זינוק במספרים

400

מורים

18

תלמידים

שנה ראשונה

1

bottom of page