top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

שם צוות החקירה:

תאריך הדיווח:

פירוט הממצאים:

הערות והסברים:

הצעות להמשך החקירה:

על החתום:

ראש צוות החקירה:

החוקרים:

צוות חקירה ד2 תהל

December 20, 2020 at 11:21:36 AM

בדקנו את עקבות הנעלים בזירה

מצאנו שיש שתי סוגים של עקבות והם שיכות לאורי גולן ואילן ינובסקי

אילן ינובסקי צריך להכנס לחדרים במהלך הסיור?

לילך

יסמין

גפן

הראל

נבו

bottom of page