top of page

© כל הזכויות שמורות למדע וחשיבה בע״מ

לברורים ושאלות ניתן להתקשר לטלפון 02-5366635 בין השעות 9:30 – 15:30

או לפנות אלינו בדוא"ל : summer2@madave.co.il

 

                                                         

בברכה,

 רונה מבורך 

מנהלת מדע וחשיבה

13:00-14:00

מועדון ארוחת הצהריים- ילדים מלמדים ילדים עם נטע 

שעה

חדר חושים

מעבדת מדעים

המועדון

9:00

10:30

12:00

14:30

16:00

17:30

19:00

מוסיקה בעידן ההיי טק

ניר (רב גילאי)

שקט מקליטים...

פודקסטים

ניר (ה׳-ט׳)

מדע במטבח- פסטה בצבעים

איבון רב גילאי

זוויות הדימיון- בעקבות השריד האחרון (שער ה Q)

אסתי (רב גילאי)

סין- שפה ותרבות

למתחילים ומתקדמים

איבון (רב גילאי)

כל העולם במה

נטע (רב גילאי)

מבוכים ודרקונים- בי״ס למכשפים הוגוורסט

רב גילאי

דרמה- נטע ולישון

חברתי

נטע (רב גילאי)

חדר חושים

מעבדת מדעים

המועדון

כסף כיס

 

אלי הכהן (ה׳- ט׳)

הכיתה שלנו...

כיתת תרגול לילדים מלמדים ילדים

 (רב גילאי)

מדעי המוח- אשליות ראייה

יובל (רב גילאי)

מדעי המוח- שיפור הזיכרון

יובל (ד׳- ט׳)

אנימציה באפליקמיה

שרה (ג׳- ו׳)

הכיתה שלנו...

כיתת תרגול לילדים מלמדים ילדים

 (רב גילאי)

מבוכים ודרקונים- שליטי המבוך

למכירים היטב מבוכים ודרקונים (ה׳- ט׳)

תיאטרון- הקראת  מחזות, משחקי תפקידים

נטע (רב גילאי)

Screen Shot 2020-08-14 at 14.17.17.png

*הקורסים ניתנים לשינוי

*שיעור עם פחות מחמישה תלמידים לא יתקיים

16-20.8.2020

מערכת השעות- לשבוע החמישי

_edited.png
bottom of page