top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מדע ובילוש

לכיתות ב׳-ג׳

  • הסתיים
  • x
  • בעולם הוירטואלי

תיאור השירות

בקורס "מדע ובילוש" יפעלו הילדים כקבוצת בלשים המזדמנת לזירת פשע. יחד יבחנו את זירת הפשע, יאספו ראיות, ינתחו אותן ויסיקו מסקנות. יתנסו בשיטות המחקר והעבודה של המעבדה לזיהוי פלילי תוך למידה של התהליכים המדעיים המסייעים בעבודה זו ועל תפקידי המדען הפורנזי. הילדים יבנו ויקיימו מעקב בעבודה דרך תיקים פליליים לחשודים ואותם יזינו בנתונים שיתגלו במהלך החקירה.ישפרו את החשיבה הלוגית שלנו, יפענחו צפנים ובהתנסות בשיטות הצפנה בין היתר. בקורס זה הילדים יפתחו חשיבה יצירתית וביקורתית וילמדו על תהליכים שונים בתחומי המדעים המסייעים בעיבוד ראיות ובפתרון תעלומות. כל פעילות מקרבת את החוקרים הצעירים צעד אחד קדימה לעבר פתרון התעלומה וחושפת פרטים נוספים המוסיפים עניין ומסבכים את העלילה.


פרטי איש הקשר

michalyy@madave.co.il


bottom of page