top of page

השמנמוצים

ציבורי·18 חברים

סוג שמנמוץ אהוב: עם פרווה

צבע שמנמוץ אהוב: אדום שניצל

טעם שמנמוץ אהוב: כפתור כחול

טופס קבלה למועדון השמנמוצים


הילי בן- עד
מאיה דביר
bottom of page